Upute o otkazu i obrazac za otkaz

Potrošači imaju pravo na odustajanje sukladno sljedećim odredbama, pri čemu je potrošač svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se ne mogu pretežno pripisati njihovoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti:

A. Politika otkazivanja

Pravo na odustanak

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Otkazni rok je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora.

Da biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nas obavijestiti (Lifty E-Commerce d.o.o., Ulica braće Radića 72, 40000 Pribislavec, Hrvatska, e-pošta: mail@lifty.hr) jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora.

Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno.

Kako bi se ispunio otkazni rok, dovoljno je da prije isteka otkaznog roka pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim svih dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo) koji će biti vraćeni odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate.

Ako ste zatražili da usluge započnu tijekom razdoblja otkazivanja, morate nam platiti odgovarajući iznos koji odgovara omjeru usluga koje su već pružene do trenutka u kojem ste nas obavijestili o svom ostvarivanju prava na otkazivanje u vezi s ovim ugovor Usporedba s ukupnim opsegom usluga predviđenih ugovorom.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na odustanak

Pravo na odustanak prestaje prije vremena ako smo uslugu pružili u cijelosti, a uslugu smo započeli s pružanjem usluge tek nakon što ste dali izričitu suglasnost i ujedno potvrdili da znate da ćete izgubiti pravo na odustanak ako mi u potpunosti ispunio ugovor.

B. Obrazac za otkaz

Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

Na

Lifty E-Commerce d.o.o.
Ulica braće Radića 72
40000 Pribislavec
Hrvatska
E-mail: mail@lifty.hr

Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Naručeno na (*) ____________ / primljeno u (*) __________________

________________________________________________________
Ime potrošača

________________________________________________________
Adresa potrošača

________________________________________________________
Potpis potrošača(a) (samo za papirnatu obavijest)

_________________________
Datum

(*) Izbrisati ono što nije primjenjivo