Opći uvjeti poslovanja

§ 1. Općenito

(1) Ovi uvjeti odnose se na sve pravne odnose društva Lifty E-Commerce d.o.o., Ulica braće Radića 72, 40000 Pribislavec (Hrvatska), u daljnjem tekstu: „Lifty“, prema svojim kupcima.

(2) Propisi o kupcima koji odstupaju ne vrijede osim ako Lifty to nije pismeno potvrdio. Individualni dogovori između Liftya i kupaca uvijek imaju prednost.

(3) Na poslovne odnose između Liftya i kupaca primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Za potrošače se ovaj izbor zakona primjenjuje samo u mjeri u kojoj dodijeljena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona zemlje u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište. Valjanost zakona o kupnji UN-a je isključena.

(4) Kupac može pristupiti, pohraniti i ispisati pregled narudžbe i ove Opće uvjete. Nadalje, tekst ugovora ponuđač ne pohranjuje nakon sklapanja ugovora te mu stoga nije dostupan. Ugovorni jezik je hrvatski za ugovore s kupcima sa sjedištem u Hrvatskoj, njemački za ugovore s kupcima iz Njemačke, Austrije i Švicarske, engleski za sve ostale ugovore s kupcima.

(5) Nadležno mjesto je Pribislavec (Hrvatska) ako je naručitelj trgovac ili pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond. Isto vrijedi i ako stranka nema nadležno mjesto u Hrvatskoj ili mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta nije poznato u trenutku podnošenja tužbe.

(6)    U mjeri u kojoj se Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) primjenjuje na osobne podatke koje kupci unose ili koriste, zasebni ugovor o obradi narudžbe treba se smatrati sastavnim dijelom ovih uvjeta. U slučaju proturječnosti između ugovora o narudžbi i ovih Općih uvjeta, prednost imaju odredbe ugovora o narudžbi. Pravila obrade narudžbe uvijek moraju biti u pisanom ili elektroničkom obliku

(7) Potrošači imaju mogućnost korištenja alternativnog načina rješavanja sporova. Sljedeća poveznica Europske komisije (koja se naziva i OS platforma) sadrži informacije o online rješavanju sporova i služi kao središnja kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz online kupoprodajnih ugovora ili ugovora o online uslugama: https:/ /ec.europa .eu/consumers/odr

(8) Obveza pružanja informacija u skladu sa Zakonom o rješavanju potrošačkih sporova (§36 VSBG): Lifty nije voljan niti obvezan sudjelovati u daljnjim postupcima rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

§ 2. Predmet usluge

(1) Putem web stranice lifty.hr, Lifty nudi kupcima pružanje poslužiteljskog prostora za pohranu u poslužiteljskim sustavima Liftyja za rad web stranice i/ili korištenje pretinca elektroničke pošte.

(2) Kupac ima pravo slobodno koristiti ovaj skladišni prostor u okviru ugovorene namjene iu skladu sa sljedećim propisima. Osim ako nije drugačije dogovoreno, kupac je odgovoran za učitavanje podataka.

(3) Lifty nudi korištenje usluga u različitim tarifama. Pojedinosti, posebice veličina pohrane, broj adresa e-pošte i mogućnost kombiniranja ponuda, prikazani su na web stranici.

(4) Kao dodatnu uslugu Lifty na zahtjev nudi plaćenu online uslugu daljinskog održavanja (EDP usluga). Usluge tehničke podrške nisu uključene u ponude i naplaćuju se posebno.

(5) Ako Lifty pruža dodatne usluge i pogodnosti izvan ugovornog ugovora besplatno, one se mogu prekinuti u bilo kojem trenutku. Nema zahtjeva za daljnjim postojanjem ovih usluga, niti postoje zahtjevi za smanjenjem ili kompenzacijom.

§ 3 Usluge i obveze Liftyja, dostupnost usluge, radovi na održavanju

(1) Lifty korisniku osigurava prostor za pohranu na bilo kojem Liftyjevom mediju za pohranu za korištenje. Lifty ima pravo staviti svoj fizički poslužitelj na raspolaganje drugim korisnicima. Međutim, skladišni prostor koji se korisniku daje kao dio ugovora je odvojen tako da se trećim stranama čini kao neovisni poslužitelj (tzv. virtualni poslužitelj). Sadržaj pohranjen na poslužitelju svakodnevno se sigurnosno kopira na računala koja se koriste kao sigurnosna kopija. Nema jamstva da će se podaci uspješno sigurnosno kopirati na rezervni poslužitelj.

(2) Podaci se učitavaju na virtualni poslužitelj putem FTP-a.

(3) Kupac dobiva pristup virtualnom poslužitelju kako bi samostalno pohranjivao, mijenjao, dodavao ili brisao svoje web stranice i e-mailove. U tu svrhu Lifty dodjeljuje korisničko ime i lozinku.

(4) Lifty se obvezuje osigurati vezu i uložiti odgovarajuće napore za uspostavljanje veze s internetom kako bi se virtualni poslužitelj mogao kontaktirati za dolazne upite i pristupiti podacima korisnika, te pohraniti podatke korisnika ako postoje odgovarajući funkcije na web stranici. Lifty ističe da se zbog ograničenih kapaciteta performansi i brzine prijenosa ne može osigurati nesmetan pristup Internetu. Lifty stoga ne preuzima nikakvu obvezu osigurati da određena brzina prijenosa podataka postoji u svakom trenutku.

(5) Ograničenja pristupa unutar uobičajenog opsega ne predstavljaju povredu obveze pružanja usluga od strane Liftyja. Lifty će odmah otkloniti smetnje u svojim tehničkim sadržajima u okviru postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti. Nužni prekidi rada radi preventivnih ili nužnih radova na održavanju bit će objavljeni čim budu poznati i što je prije moguće.

§ 4 Domena

(1) U mjeri u kojoj je nabava i održavanje naziva domena predmet ugovora, registracija se odvija kod odgovarajućeg tijela koje je slobodno odabrao Lifty kao odobreni registrar, privremeni registrar ili izravno. Prilikom nabave i/ili održavanja internetskih domena, Lifty djeluje isključivo kao posrednik u odnosu između kupca i DENIC-a ili druge organizacije za dodjelu domena. Različitim domenama najviše razine upravlja niz različitih, uglavnom nacionalnih organizacija. Svaka od ovih organizacija za izdavanje domena uspostavila je različite zahtjeve za registraciju i upravljanje domenama najviše razine, pridruženim domenama niže razine i način rješavanja sporova oko domene. Ako su vršne domene predmet ugovora, vrijede i odgovarajući uvjeti nabave dotične organizacije. U mjeri u kojoj su domene .de predmet ugovora, primjenjuju se uvjeti domene DENIC i smjernice za domenu DENIC.

(2) Lifty nema utjecaja na dodjelu domena takvih mjesta. Lifty ne jamči da će domene tražene za kupca uopće biti dodijeljene i/ili da su dodijeljene domene oslobođene prava trećih strana ili da će trajati dugoročno.

(3) Kupac jamči da domena koju je zatražio ne krši prava trećih osoba. Ovo se posebno odnosi na nazive robnih marki, prava na tvrtke i imena kao i prava intelektualnog vlasništva. Kupac nadalje jamči da tražena domena i/ili njezino korištenje ne krši kaznene i/ili novčane propise ili druge zakonske propise. Kupac u potpunosti obeštećuje Lifty i druge osobe uključene u postupak registracije i tekuće održavanje domene od bilo kakvih zahtjeva trećih strana za kompenzaciju kao i svih troškova koji se temelje na neovlaštenoj upotrebi naziva domene od strane korisnika ili uz odobrenje kupac.

§ 5. Sklapanje ugovora

(1) Ugovor je sklopljen kada Lifty prihvati narudžbu kupca na web stranici. Kupac se prije narudžbe mora registrirati u internetsku trgovinu i navesti da li je potrošač ili poduzetnik. Oznake cijena u internetskoj trgovini ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu. Prije obvezujuće narudžbe kupac može kontinuirano ispravljati sve unose koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša. Osim toga, svi unosi ponovno se prikazuju u prozoru za potvrdu prije nego što se narudžba obvezujuće preda i tamo se također mogu ispraviti korištenjem uobičajenih funkcija tipkovnice i miša. Lifty ima pravo prihvatiti ponudu danu putem narudžbe u roku od 2 dana slanjem potvrde narudžbe. Primitak i prihvaćanje narudžbe kupcu će biti potvrđen putem e-pošte. S ovom potvrdom Lifty također šalje tekst ugovora i ove opće uvjete, uključujući i politiku otkazivanja, onim kupcima koji su se registrirali kao potrošači.

(2) Kupac također ima mogućnost upitati o određenoj usluzi Liftyja putem e-pošte. Nakon primitka takvog zahtjeva, Lifty će klijentu poslati posebnu ponudu putem e-pošte. Ugovor je sklopljen tek kada kupac prihvati ovu ponudu.

§ 6 Uvjeti plaćanja

(1) Osim ako nije drugačije ugovoreno, cijene navedene na web stranici odnose se na usluge koje nudi Lifty. To proizlazi iz trenutnog pregleda cijena.

(2) Primjenjive naknade dospijevaju za plaćanje odmah po fakturiranju bez odbitaka. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, naplata se utvrđuje prema naručenoj tarifi (prema aktualnom pregledu cijena), ali se odvija najmanje mjesečno, a za domene godišnje. Prvi mjesec se obračunava pro rata od početka ugovora, za svaki dan se naplaćuje 1/30 mjesečne cijene.

(3) Troškove linije i komunikacije (telefonske naknade) između kupca i priključne točke na Lifty snosi kupac.

(4) Osim ako nije izričito navedeno drugačije, navedene cijene su neto, uvećane za primjenjivi porez na promet.

(5) Naknada se mora platiti u roku od 10 dana od dana izdavanja računa. Naknada se isplaćuje unaprijed (na zahtjev kupca virmanom ili plaćanjem putem PayPala).

(6) Lifty ima pravo aktivirati domenu tek nakon plaćanja ugovorenih naknada za registraciju.

(7) Ako kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja, Lifty ima pravo zahtijevati zateznu kamatu od 5 postotnih bodova iznad odgovarajuće zakonske temeljne kamatne stope godišnje. Lifty zadržava pravo postavljanja daljnjih zahtjeva zbog zakašnjelog plaćanja. Konkretno, Lifty nije dužan pružati daljnje usluge unaprijed ako je korisnik kasnio s iznosom koji je jednak barem jednoj mjesečnoj osnovnoj naknadi najmanje četiri tjedna.

(8) Lifty uvijek izdaje korisnicima račun, koji oni dobivaju u .pdf formatu (e-mailom) uz potvrdu predmetne narudžbe.

§ 7 Rok, raskid ugovora, raskid

(1) Minimalni rok trajanja ugovora je 1 mjesec. Za rezervaciju domena je jedna godina.

(2) Ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme ili ako je s kupcem ugovoren minimalni rok trajanja, ugovor će se produžiti za ugovoreno vrijeme ili minimalni rok, a ako nije ugovoren, najduže godinu dana. uz obavijest četiri tjedna prije dotičnog isteka određeno vrijeme ili istek minimalnog trajanja ugovora se raskida.

(3) Nakon isteka minimalnog ugovornog roka, ugovorni odnos mogu raskinuti obje strane uz otkazni rok od 30 dana do kraja mjeseca.

(4) Ugovorni odnos na neodređeno vrijeme može raskinuti bilo koja strana bez navođenja razloga uz otkazni rok od 30 dana do kraja mjeseca.

(5) Za posebne i promotivne ponude (osobito ponude s godišnjim načinom plaćanja) mogu se primjenjivati ​​drugačiji otkazni rokovi, koji će biti posebno istaknuti prije sklapanja ugovora.

(6) Lifty ima pravo osloboditi kupčevu domenu nakon raskida ugovora. Najkasnije ovim izdanjem istječu sva prava kupca iz registracije.

(7) Nakon raskida ugovora, sva neiskorištena naknada bit će vraćena kupcu proporcionalno. Svi podaci bit će blokirani i trajno izbrisani nakon prestanka ili isteka razdoblja usluge. Kupac je odgovoran za izradu sigurnosnih kopija e-pošte i podataka web stranice, kao i za premještanje poslužitelja drugom pružatelju usluga.

(8) Pravo na izvanredni otkaz iz opravdanog razloga ostaje nepromijenjeno.

(9) Raskidi moraju biti u pisanom obliku da bi bili učinkoviti.

§ 8 Prava zadržavanja

Kupac je ovlašten koristiti pravo zadržavanja samo u onoj mjeri u kojoj se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

§ 9 Uvjeti korištenja, dužnosti i obveze korisnika

(1) Kupac daje Liftyju autorska prava na reprodukciju i druga ovlaštenja za svoje podatke koja su potrebna za provedbu ovog ugovora.

(2) Kupac jamči da su podaci koje daje Lifty točni i potpuni. Obvezuje se odmah obavijestiti Lifty o svim promjenama dostavljenih podataka te na zahtjev Liftyja ponovno potvrditi trenutnu točnost u roku od 15 dana od primitka.

(3) Kupac je dužan usluge Lifty koristiti ispravno i primjereno. Osobito je dužan

a. da neće zlorabiti mogućnosti pristupa Lifty uslugama i suzdržati se od nezakonitih i/ili nezakonitih radnji. Kupcu je posebno zabranjeno neovlašteno korištenje usluga drugih sudionika Lifty usluga, neovlašteno korištenje usluga koje nisu dogovorene u ugovoru između Lifty i korisnika, korištenje lozinki, e-pošte, datoteka ili sličnog iz drugih izvora. sudionika Lifty usluga ili operatera sustava, neovlašteno čitati ili mijenjati pojedinačne aplikacije licenciranog aplikacijskog softvera putem Lifty usluga, prekidati ili blokirati komunikacijske usluge, na primjer preopterećenjima, ako je to odgovornost korisnika, objavljivati kriminalni sadržaj bilo koje vrste putem usluga Distribuirati ili učiniti Lifty dostupnim. To se posebno odnosi na pornografske sadržaje koji veličaju nasilje ili koji su usmjereni protiv temeljnog slobodnog demokratskog poretka ili ideje međunarodnog razumijevanja, kao i na propagandne materijale i obilježja neustavnih stranaka i udruga ili njihovih zamjenskih organizacija, za dobivanje pornografskih sadržaja. sadržaj za sebe ili treće strane koji promiče seksualno zlostavljanje imaju predmet. Korisniku je također zabranjeno slanje masovne e-pošte ili neželjene e-pošte s Lifty računa primateljima bez njihovog izričitog pristanka.

b. osigurati usklađenost sa zakonskim propisima i službenim zahtjevima u mjeri u kojoj oni mogu biti relevantni za korištenje Liftyjevih usluga sada ili u budućnosti;

c. uzeti u obzir i slijediti važeće propise o zaštiti podataka i priznata načela sigurnosti podataka. Kupac mora u odgovarajućim intervalima provjeravati zakonitost podataka prenesenih s interneta koji su dostupni trećim osobama. Ako kupac ne izbriše ili blokira takve podatke odmah, bit će odgovoran za sadržaj u odnosu na Lifty kao svoje podatke. Kupac je također dužan svoja računala i softver zaštititi odgovarajućim i ažurnim virusnim softverom. Kupac će odmah obavijestiti Lifty ako postoje dokazi da neovlaštene treće strane znaju pristupne podatke/lozinke;

d. Odmah obavijestiti Lifty o svim vidljivim nedostacima ili oštećenjima (prijave kvarova) te poduzeti sve mjere koje omogućuju utvrđivanje nedostataka ili oštećenja i njihovih uzroka ili olakšati i ubrzati otklanjanje kvara;

e. Nakon podnošenja izvješća o kvaru, Lifty će nadoknaditi troškove nastale provjerom svojih objekata ako i u mjeri u kojoj se nakon provjere ispostavi da je kvar bio u području odgovornosti korisnika (izvan definiranog opsega ugovora i usluga ).

(4) Ako kupac prekrši obveze navedene u stavku 3. lit. a) i b), Lifty ima pravo odmah, au drugim slučajevima, nakon neuspješnog upozorenja, raskinuti ugovorni odnos bez prethodne obavijesti.

(5) U slučajevima iz stavka 3. lit. b), uz pravo na raskid bez obavijesti, Lifty je ovlašten blokirati pristup usluzi koja proizlazi iz opsega usluga s trenutnim učinkom ako postane svjestan kršenja od strane kupca na tamo opisani način.

(6) Korisnik je dužan napraviti dostatne sigurnosne kopije svojih web stranica i drugih podataka. Ako web stranica prenosi podatke od korisnika svoje internetske ponude kupcu ili kupac na neki drugi način ima pristup tim podacima, kupac je odgovoran za redovito sigurnosno kopiranje tih podataka, iako podaci pohranjeni na poslužiteljima Liftyja ne smiju biti pohranjeni na njima kao sigurnosna kopija. Kupac mora napraviti potpunu sigurnosnu kopiju podataka, posebno prije nego što Lifty započne bilo kakav rad ili prije instalacije isporučenog hardvera ili softvera. Kupac se izričito upozorava da čak i manje promjene softvera mogu utjecati na funkcionalnost cijelog sustava. Obnavljanje podataka od strane Liftyja podliježe naknadi; za to će se sklopiti poseban ugovor.

(7) Kupac je dužan pridržavati se odredbi o identifikaciji pružatelja usluga u skladu s Odjeljkom 5 TMG, kao i svih ostalih primjenjivih odredbi u trenutno važećoj verziji.

§ 10 Korištenje od strane trećih strana

Podnajam skladišnog prostora trećim stranama, takozvana preprodaja, dopuštena je samo uz prethodnu izričitu pismenu suglasnost Liftyja. U slučaju dogovora, odredbe ovih Općih uvjeta se nameću trećoj strani. Kupac je odgovoran Liftyju za poštivanje ovih Općih uvjeta od strane treće strane na isti način na koji bi on sam bio odgovoran za poštivanje istih.

§ 11 Blokiranje pristupa od strane Liftyja

Lifty ima pravo privremeno prekinuti vezu poslužitelja s internetom (blokirati web stranicu) ako postane svjestan da je objavljeni sadržaj nezakonit ili postoji dovoljna sumnja na nezakonitost. Postoji dostatna sumnja u nezakonitost, posebice ako Lifty primi upozorenje od navodne oštećene strane ili se na neki drugi način podnese zahtjev za zabranu zbog nezakonitosti objavljenog sadržaja, a upozorenje i/ili zahtjev za zabranu nisu očito neutemeljeni . Kupac se, koliko je to moguće, mora prethodno saslušati, u suprotnom mora biti odmah obaviješten. Blokiranje mora biti ograničeno na potencijalno nezakonit sadržaj, ukoliko je to tehnički moguće i razumno.

§ 12 Odgovornost i obveza obeštećenja kupca

(1) Čim kupac sazna za povredu prava treće strane ili za to ima dokaze, dužan je odmah obavijestiti Lifty. Kupac se obvezuje nadoknaditi štetu Liftyju od svih potraživanja koja bi mogla biti podignuta prema Liftyju u vezi s kupčevim korištenjem usluga Liftyja, posebice zbog mogućih povreda prava trećih osoba ili zakonskih propisa. Nadalje, korisnik je dužan podmiriti sve druge štete i troškove koji Lifty pretrpi u vezi s kupčevim korištenjem njegovih usluga u suprotnosti s ugovorom ili zakonom, posebice kroz podnošenje tužbi zbog mogućih povreda od strane trećih osoba. Obveza obeštećenja također uključuje, posebice, obvezu obeštećenja Liftyja od potrebnih troškova pravne obrane.

(2) Kupac je odgovoran za sve posljedice i nedostatke koji nastanu Liftyju ili trećim osobama kao posljedica zlouporabe ili nezakonitog korištenja Lifty usluga ili kao rezultat neispunjavanja drugih obveza korisnika.

§ 13 Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

(1) Lifty jamči funkciju poslužitelja u okviru specifikacija navedenih u ugovoru. U mjeri u kojoj Lifty korisniku osigurava prostor za pohranu u svojim poslužiteljskim sustavima, isključena je odgovornost za početne nedostatke, bez obzira na krivnju. Inače, jamstvo se temelji na otklanjanju nedostataka.

(2) Ako značajan prekid Lifty usluga traje dulje od tjedan dana i dođe do stvarnog prekida rada duljeg od jednog radnog dana, korisnik ima pravo na mjesečne naknade i naknade od trenutka nastanka do prekida kako bi se smanjio invaliditet prema tome. Značajan invaliditet postoji ako:

a. korisnik više ne može pristupiti Lifty infrastrukturi iz razloga za koje korisnik nije odgovoran ili putem trećih strana te stoga više ne može koristiti usluge navedene u ugovoru i

b. korištenje ovih usluga u cjelini znatno je otežano ili korištenje pojedinih usluga navedenih u ugovoru postaje nemoguće ili postoje usporediva ograničenja.

(3) U slučaju kvarova usluge zbog poremećaja izvan područja odgovornosti tvrtke Lifty, smanjenje je isključeno. Isto vrijedi i za prekid rada usluga zbog nužnih prekida rada (radovi na održavanju) u skladu s Odjeljkom 3. Općih uvjeta.

(4) Lifty nije odgovoran za podatke kupca, posebice za ispravno funkcioniranje web stranice unutar poslužiteljskog i sistemskog okruženja Liftyja. U mjeri u kojoj web-mjesto postavlja zahtjeve poslužitelju ili unaprijed instaliranom softveru izvan ugovorno dogovorenih konfiguracija poslužitelja, odgovornost je korisnika osigurati da su ti zahtjevi ispunjeni. Lifty zadržava pravo odbiti implementaciju takvih zahtjeva ili ih učiniti ovisnim o daljnjim tehničkim promjenama, uključujući troškove za kupca.

(5) Odgovornost kupca je odmah prijaviti sve smetnje koje su se mogle dogoditi unutar područja odgovornosti Liftyja i podržati Lifty u utvrđivanju uzroka i njihovom otklanjanju u razumnoj mjeri, kao i poduzimanju svih razumnih mjera za sprječavanje i smanjiti njihovu štetu koja može nastati.

§ 14 Ograničenja odgovornosti

(1) Ako se telekomunikacijske usluge pružaju javnosti na temelju ovog ugovora (§3 br. 24 TKG), pružatelj ima ograničenu odgovornost u skladu sa §44a TKG.

(2) Izvan okvira § 44a TKG, Lifty odgovara za materijalne i pravne nedostatke u skladu sa zakonskim odredbama.

(3) Osim odgovornosti prema stavku 1. i izvan odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke, Lifty je neograničeno odgovoran ako se uzrok štete temelji na namjeri ili krajnjoj nepažnji. Lifty također odgovara za lakšu nesavjesnu povredu bitnih obveza (obveza čija povreda ugrožava postizanje svrhe ugovora) i za povredu temeljnih obveza (obveza čije ispunjenje omogućuje ispravno izvršenje ugovora u prvom redu i na čije se poštivanje kupac redovito oslanja), ali samo za predvidljivu, ugovornu tipičnu štetu. Lifty nije odgovoran za lake nemarne povrede drugih obveza.

(4) Ograničenja odgovornosti iz prethodnog stavka ne primjenjuju se u slučaju ozljede života, tijela ili zdravlja, za nedostatak nakon danog jamstva za kvalitetu proizvoda i za nedostatke koji su prijevarom prikriveni. Odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena.

(5) Ako je odgovornost Liftyja isključena ili ograničena, to se također odnosi na osobnu odgovornost njegovih zaposlenika, predstavnika i posrednika.

§ 15 Povjerljivost / zaštita podataka

(1) Lifty sve informacije koje dobije od kupca prije i unutar opsega ugovora tretira kao povjerljive. Lifty izjavljuje da su njegovi zaposlenici koji djeluju prema ovom ugovoru obvezani na povjerljivost.

(2) Lifty prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu sa svojom izjavom o zaštiti podataka iu okviru zakonskih odredbi o zaštiti podataka.

§ 16 Promjene Općih uvjeta

Lifty zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Izmijenjeni uvjeti bit će poslani kupcima e-poštom najkasnije dva tjedna prije stupanja na snagu. Ako kupac ne prigovori na valjanost novih uvjeta i odredbi u roku od četiri tjedna od primitka e-poruke, smatra se da su promijenjeni uvjeti i odredbe prihvaćeni. Lifty će posebno obavijestiti korisnike o važnosti ovog roka u e-poruci koja sadrži izmijenjene Uvjete korištenja.